Google

Translate blog

söndag 21 augusti 2016

Uranus den sjunde planeten räknat från solen.

Uranus är den planet vilken har den kallaste atmosfären av dem alla. Översta skiktet består av metan vilket ger den dess grönblå färg.

Nedanför finns vattenånga och i mitten en kärna av sten och is.

Ett dygn på Uranus skiljer sig åt varifrån man befinner sig. Vid polerna är det 42 jordår och vid ekvatorn enbart 17 timmar.

Avståndet från oss är 3 miljarder km. Även Uranus har ett ringsystem av damm och stenar dock ej lika tydligt som Saturnus ringar. Saturnus ringar består av ispartiklar till stor del medan Uranus består av metanpartiklar till övervägande del.


Uranus har 27 månar. De största är Miranda och Ariel. Månar bestående av stora mängder is.

Inga kommentarer: