Google

Translate blog

fredag 2 september 2016

Det misstänks att det finns en femte naturkraft.

Misstanken att det finns en femte naturkraft är numera stor på sina håll. En partikel av ljus partikel ca 30 gånger tyngre än en elektron.

Det diskuteras om det är en kraftbärande partikel eller ett annat slag av partikel. Men tron att det, vad det än är, kan vara en femte naturkraft, är stor.

De fyra kända är följande gravitationen, den starka kärnkraften, den svaga (kärn)kraften och elektromagnetism.

Om den femte kraften finns vilket verkar troligt är det en enande kraft mellan de kända krafterna och den mörka materian enligt tron idag.


Mycket har upptäckts under detta årtionde och troligen får vi fler upptäckter under den närmsta tiden. Naturvetenskapen går starkt framåt numera i förståelse och upptäckter både här på jorden och ute i rymden.

Inga kommentarer: