Google

Translate blog

fredag 9 september 2016

Vid solförmörkelse uppstår ett fenomen som länge förundrat forskningsvärlden. Nu verkar det äntligen lösts.

Redan Edmund Halley (Halleykometens upptäckare) förundrades över att vinden plötsligt ändrade riktning vid en solförmörkelse 1715.

Sedan dess försökte astronomer förstå vad som skedde. Ingen lyckades till fullo bevisligen ge en förklaring som kunde hålla. Teorier kom och gick.

När månen blockerar solens ljus sker en tillfällig vindförändringsriktning. Denna upphör när ljuset åter når oss. Men varför denna förändring undrades det i många år.
Att temperaturen snabbt minskar vid en solförmörkelse förstod man men varför vinden blev svagare och ändrade riktning var mindre lätt att förstå.

Men förklaringen verkar vara följande enligt nuvarande kunskaper.

"När solen försvinner bakom månen kyls marken plötsligt, precis som vid en solnedgång. Detta innebär att varmluften vilken stiger från marken avstannar, Detta orsakar i sin turen nedgång i vindhastighet och en förskjutning av vindriktning i en riktning bestämd av jordens topografi.


Detta anses nu vara förklaringen till fenomenet vid solförmörkelser. En logisk förklaring vilken tog nära 300 år att bli överens om.

Inga kommentarer: