Google

Translate blog

fredag 20 januari 2017

Sekundsnabba radiostrålar kommer från galax 3 miljarder ljusår från oss

Länge har det varit svårt att lokalisera var dessa radiostrålningsskurar kom ifrån. De är i tid under en sekund och just därför svåra att lokalisera.

Men nu verkar det som om en källas ursprung hittats. Källan är en dvärggalax 3 miljarder ljusår från oss. Det är Arecibo radioteleskop i Porto Rico  som funnit denna källa.

Källan eller galaxen har fått namnet FRB 121102.


Men det finns fler källor vilka sänder ut dessa snabba radiostrålningskällor vilka ännu inte lokaliserats. FRB121102 ska nu studeras med flera teleskop och instrument för att man den vägen ska söka vad i galaxen som sänder ut dessa snabba skurar. 

Idag vet man inte men har tankar om att det troligen är en snabbt roterande neutronstjärna som är källan. Liknande fenomen finns inte i vår Vintergata.

Inga kommentarer: