Google

Translate blog

torsdag 10 augusti 2017

Inget säger att det finns utomjordiskt liv men sökandet efter det är samhällsnyttigt.

Det har ingen betydelse om sökandet efter liv däruppe ger positivt resultat eller inte. Så länge det fortsätter och nya idéer uppstår om hur det ska bedrivas för då är samhällsnyttan stor.

Varför? Jo i många år nu har vetenskaper delats upp i olika grenar astrobiologi, biologi, geologi mm och  alla med en egen forskningsmetodik och vattentäta skott mellan grenarna sedan många år.

Så var det inte för länge sedan. Nu har i forskningen efter liv dessa plus flera andra grenar börjat arbeta tvärvetenskapligt för att hitta nya metoder och helheter sinsemellan för att söka liv däruppe.

Detta är bra för samhället då detta tvärvetenskapliga arbete kan ge effekter även på forskning och nya rön på jorden och forskning här inom skilda områden.

Varför uppdelning och specialisering en gång kom till är en gåta. Men kanske det var av egoistiska skäl forskare emellan vart område såg sitt som bäst och ville nedvärdera andra områden. Se bara på psykologi och psykiatri två områden som haft svårt att samarbeta. Många psykiatrer har sett psykologi som ickevetenskap.

En annan orsak att grenar har uppstått är att vetandet fått för stor omfattning och allvetare som på 1700-talet inte längre kan hålla koll på allt. De finns inte längre. 

Inflation i kunskap har även  blivit något i vår tid mycket beroende på enkelheten av att sprida kunskap och påståenden på nätet.  Sedan ska man komma ihåg att flertalet böcker om ett ämne är plagiat då de handlar om samma sak med andra ordval.


Så fortsätt sökande efter liv därute är det inte bortkastade pengar eller tid utan skapande av gemenskap och ny kunskap.

2 kommentarer:

Jonas Hjalmar Blom sa...

Intressant tanke, som får mig att tänka på "Fermis Paradox". Har du hört talas om den?

Rolf sa...

Inte med den benämningen men den är intressant, tankarna i den har jag läst i andra sammanhang och är inte nya. Jag var själv i min ungdom helt säker på att vi hade besök av UFO och att liv fanns överallt däruppe. Hade ett mycket stort bibliotek av SF-litteratur och var medlem i UFO-Sverige. Idag är jag mer än skeptiker till liv på annan plats än här. Att det finns materia på många platser för att liv skulle kunna uppstå ex är vatten vanligt på många platser det är jag övertygad om. Men det innebär inte att liv kunnat bli till. Jag tvivlar på liv därute men jakten på det är bra för alla. Hoppet finns för de som tror det finns och gränslösheten i sökande i ett kanske obegränsat universum eller multiuniversum får sökandet att bli lika långt som mänskligheten existens för att kunna söka vidare.