Google

Translate blog

tisdag 10 juli 2018

Teoretiska fysiker kan ge tänkbara tips om hur man kan söka efter utomjordiskt liv. Enbart fantasin begränsar.


Teoretiska fysiker tänker utanför den bana av fysik vi normalt upplever och fysiker arbetar efter. I sökandet efter exoplaneter söks tecken på liv i de former vi enligt naturlagarna på Jorden har kunskap och erfarenhet av. Syre, vattenförekomst, molekyler mm.

Teoretiska fysiker kan dock har andra  tillvägagångssätt. Fantasin. ”Jag tänker på att leta efter en helt ny fysik," Sara Walker, en astrobiolog och teoretisk fysiker vid Arizona State University, sade hon under en paneldiskussion vid World Science Festival i New York City.  Hur ska vi finna dem om de inte producerar några biosignaturer alls, för att de inte är biologiska varelser?

Ja det är en bra fråga och att tänka i nya banor har genom historien gett nya infallsvinklar och löst många problem. Kanske skulle vi som dessa forskare inom teoretisk fysik vara inställda på att hitta utomjordiskt liv både i form av biologiska hjärnor och artificiellt intelligenta robotar men även på nya sätt.

 Kan det även finnas något mellan biologiskt och tekniskt eller någonting annat som vi inte ännu förstår men likväl kan vara intelligent liv eller liv i vilket fall.

Med andra ord bör forskare bredda sökandens omfattning för att inte utesluta någonting av möjligheten att det yttre livet inte kan ha något gemensamt med livet på jorden där ute.

Biologer och kemister kan ha svårt att vara öppna för något de aldrig lärt sig som sanning utan enbart som fantasi. Men denna öppenhet måste de försöka ha om vi inte ska riskera att missa det som kan finnas därute.

Som jag anser och filosofer även gör att enbart fantasin begränsar verklighetens möjligheter och vad denna är eller kan tänkas vara.

Inga kommentarer: