Google

Translate blog

onsdag 11 juli 2018

Universum innehåller mängder av smutsigt o giftigt fett


Mellan stjärnorna i Vintergatan finns ett dimaktigt moln av feta kolmolekyler där även sand och sot är innehållet. Så tomt är det inte.

Detta i en mängd motsvarande 40 miljarders, miljarders, miljarders smörförpackningar.

Säkert eller nästan säkert är det samma förhållanden i andra galaxer och kanske även mellan galaxerna.

Kan dessa molekyler vara de som en gång när väl solsystem bildades blev en del av de planeter o månar som nu finns och innebär det att dessa feta kolmolekyler kan vara de som är startskottet till liv?

Frågan kan inte besvaras men är intressant. Detta då livets gåta är svår att lösa om man inte har tron på en skapande Gud.

Inga kommentarer: