Google

Translate blog

lördag 12 januari 2013

Införande av marknadshyror innebär ökad segregering av svenska folket.


Citat: Orsaken är att prismekanismen satts ur spel. Kopplingen är mycket svag mellan vad hyresgäster är beredda att betala och vilka hyror fastighetsägarna tillåts ta ut. Slut citat.

Om marknadshyror kommer blir vissa områden mer attraktiva och därmed dyrare att hyra i. Detta innebär att de med låga inkomster eller arbetslösa tvingas hyra i mindre attraktiva områden utanför tätorterna, där hyrorna blir lägre på grund av oattraktivt läge.

Detta innebär då att områden som t.ex. Rosengård i Malmö blir fler och utanförskapsområden med segregerade svenskar blir fler och segregation och utanförskap blir än mer i Alliansens Sverige.

Men detta är Alliansens instrument för segregationsskapande.

Ekonomisk misär för utförsäkrade och arbetslösa.

Därför tror jag att marknadshyror kommer, om Alliansen sitter kvar, sedan kan bostadsministern för tillfället säga nej till renodlade marknadshyror bäst han kan då han representerar KD, medan det är Moderaterna som har sista ordet.Inga kommentarer: