Google

Translate blog

fredag 1 februari 2013

Arbetsförmedlingen förmedlar inte många jobb, utan kontrollerar istället de arbetslösas jobbsökande.


Knappt ett jobb per förmedlare och månad, förmedlar en arbetsgivare i dagens Sverige. Istället kontrollerar de arbetslösas rätt till ersättning och att arbetslösa söker arbete.
De skriver ut platsannonser, sänder dessa till de arbetslösa och anmodar dessa att söka arbetet.

Hallå, en arbetslös förstår själv att söka arbete och behöver ingen tillrättavisning av detta!

Den som varit arbetslös länge har ett handikapp, oberoende av hur frisk och viril denne än är och det är kontaktlöshet.

Genom att en person inte har kontakter på arbetsmarknaden, är det nästan omöjligt för denne att få arbete, oberoende av hur många jobbanvisningar arbetsförmedlare ger denne att ansöka, eller ansöker själv.

Här skulle arbetsförmedlaren vara lösningen och var så tidigare. För länge sedan kom en arbetslös till en förmedlare och då denne hade många kontakter i arbetslivet, ringde förmedlaren en arbetsgivare som sökte en person och sa att nu sänder jag en arbetssökande till dig, och så fick den arbetslöse omedelbart söka upp denne arbetsgivare.

Det ska vara arbetsförmedlaren som ska hjälpa den arbetslöse genom sitt kontaktnät, om nu dagens arbetsförmedlare har ett sådant.

Inte att trycka på den arbetslöse att själv - utan kontakter - söka arbete!
Den arbetslöses usla kontaktnät leder nästan enbart, och alltid idag, till jobb och utvecklingsgarantin, vilken inte skulle behövas om arbetsförmedlare idag arbetade som de gjorde för länge sedan.

Visst, vissa arbetslösa måste få en utbildning först, men då ska denna utbildning ge arbete och inte vara begränsad till bara vissa utbildningar - utan gälla alla utbildningar på hela marknaden.

Dock ska en arbetslös inte kunna få gå först grundskolekompetens, sedan gymnasiekompetens och sedan universitetsutbildning genom arbetsförmedlingen, utan det ska var korta utbildningar som ska ge arbete. Yrkesutbildningar av alla slag.

Att en arbetsförmedlare förmedlar som idag, knappt ett arbete i månaden, är en skam, inte bara för arbetsförmedlingens konstruktion, utan ett hån mot arbetslösa som söker hjälp på en arbetsförmedling och ett kapitalt misslyckande för den svenska arbetsmarknadspolitiken, för att inte säga alliansens flumlinje ”arbetslinjen”1 kommentar:

Anonym sa...

Någon sa till mig att det inte ingår i arbetsförmedlingens arbetsuppgifter att förmedla jobb...