Google

Translate blog

måndag 9 september 2013

Moderater motsäger sig själva i debattartikel i expressen. Jan Ericsson o Jenny Petersson är namnen.De anser inte att långtidsarbetslösa ska få betalda arbeten istället för att hamna i fas 3, utan annan ersättning än ev. 65 % av a-kassan, vilken inte har höjts sedan 2002!

Men läs här hur de diskuterar: Citat: De som finns i fas 3 har i genomsnitt varit arbetslösa i åtta år, alltså ända sedan den gamla V-stödda S-regeringen under Göran Persson. Under alla dessa år har de oftast gått igenom hela arbetsförmedlingens utbud av praktik, utbildningar, möjlighet till lönebidragsanställningar och annat - men utan att få jobb. Slut citat.

Mer behöver inte tas ur deras diskussion mer än att de anser att dessa personer ska bli kvar i fas 3 av ovanstående anledning.

Sanningen är att det är skamligt att arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken misslyckats så totalt att vissa personer inte får riktiga arbeten utan placeras som gratis arbetskraft i fas 3, där anordnare istället får bidrag för att bereda dessa segregerade personer en plats.

Alliansens arbetsmarknadspolitik har misslyckats med dessa personer, det är riktigt, men det får inte bli fler. Nu måste alla i jobb och de i jobb och utvecklingsgarantin ut på beredskapsarbeten eller plusjobb innan de hamnar i fiaskot fas 3 som måste bort. Ingen kan leva på den ersättning de medverkande får i denna fas!

Tyvärr är det för sent att göra något åt de som nämns ovan, de som varit långtidsarbetslösa i kanske 2 - 20 år. Dessa måste även de bort men då de är skadade av alla misslyckade kufiska kurser och cv skrivande genom åren av arbetsförmedlingen, innan arbetsförmedlingen tog in coacherfirmor för att ta över utlärande av CV skrivande om och om igen  och anordnande av löjeväckande kurser av typen "Jag Kan" mfl  istället  blev ett kontrollorgan av arbetssökandes arbetssökeri i första hand, finns enbart en lösning för de som nu är i fas 3.

Förtidspension av arbetsmarknadsskäl.

De har varit utanför arbetsmarknaden så länge att ingen arbetsgivare vågar ta emot dem. De har stigmatiserats.

Så vad ovanstående skribenter gör är att visa på ett totalt fiasko av alliansens arbetsmarknadspolitik och fas 3 men samtidigt stötta att fas 3 finns!

Man står som ett frågetecken när man läser deras diskussion, som inte leder mer än i en cirkel. Ingen substans bara propaganda för fas 3.

Ingen lösning eller ett stopp i förödmjukelsen av de som är i fasen och varit arbetslösa i många, många år.

Skäms ni två, som uttalar er utan att ta tag i problemen utan propagerar för ingen förändring alls, utan enbart tror att långtidsarbetslöshet av ovanstående beror på dessa själva och att arbetsförmedlingen gjort allt som normalt skulle lett till ett arbete.

Sanningen är att arbetsförmedlingen inte gjort något mer än anvisat utifrån platsbanken vilka arbeten de ansett personen skulle söka. Konkurrensen på arbetsmarknaden har sedan konkurrerat ut person efter person och åren gick!


Inga kommentarer: