Google

Translate blog

torsdag 30 oktober 2014

Skatteutredare ej prioriterad yrkesgrupp då de oftast arbetar med att förhindra skattefusk från företag.


Citat: Nästan hälften av Skatteverkets kontor för utredning av skattebrott ska läggas ned. I stället ska verksamheten centraliseras till åtta stora städer, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

--- Nedläggningshotet gäller kontoren i Halmstad, Kalmar, Jönköping, Karlstad, Västerås, Falun och Gävle. 250 skattebrottsutredare ska minskas till 200. Slut citat.

Något som däremot prioriteras är kontroll av arbetslösas rätt till a-kassa, socialbidrag och sjukpenningtid.

Utöver det även fas 3:are så dessa inte får något som är skatteskyldigt av den anordnare vilken de förvaras hos, som inredning eller i andra fall som gratis arbetskraft.

Att det i ovanstående nedläggningshotade städer även ökar arbetslösheten ses det inte på. Pengarna dessa snart arbetslösa ska få i a-kassa o ev. senare i bidragsanställningar där staten betalar särskilt anställningsstöd eller del av nystartsjobb och den tid arbetsförmedlare ska kolla att de sökt arbete o a-kassan likaså. Detta  räknas inte som kostnad för staten utan som investering i kontroll.

Skulle det gjorts hade dessa skatteutredare kostat mindre om de behållit sin plats och kanske, vilket är troligt, även gett staten en vinst då de hittat skattesmitande företag.

Men klokhet finns inte idag. Enbart kortsiktiga besparingar för besparingars egen skull utan hänsyn till att detta ökar kostnaden på andra platser i samhället och i många fall, som detta, minskar statens inkomster och rättvist skatteuttag då skumraskaffärsföretag genom besparingen på en enskild myndighet ökar möjligheten till fusk.

 

Inga kommentarer: