Google

Translate blog

måndag 24 november 2014

Usla arbetsgivare som inget gör mer än kontrollerar sina anställda med moderna hjälpmedel. Nytt fenomen. Njutningslystnad kan vara en anledning från loja arbetsgivare.


Citat: 20-åriga Lovisa Niwhede övervakades med kamera på sin arbetsplats i Malmö. Bilden sändes live hem till chefen som när som helst kunde ringa och klaga på hur hon var klädd eller något hon gjorde.

– Jag har slutat nu men de som jobbar kvar mår fysiskt dåligt, säger hon till Kvällsposten.

--- Hur hon fick jobba långa skift alldeles ensam, övervakad med kamera av sin chef. I en lokal som inte ens hade en egen toalett.

Hon försökte klara de långa passen på minimum fem timmar, ibland tio timmar utan paus. Slut citat.

Förr arbetade en arbetsgivare ofta sju dagar i veckan och alltid mer än de anställda. Arbetsgivaren tog ansvar och levde för sitt företag.

Idag finns arbetsgivare som ovan vilka sitter hemma och roar sig med att använda moderna kontrollverktyg för att för nöjes skull se på sina anställda i realtid. Man undrar om de gör annat också när de kontrollerar och tar sig tid att trakassera? Är det i många fall män som njuter av att se unga flickor i realtid?

Man kan undra om det finns dolda utrustningar på toaletterna också på vissa arbetsplatser?

Jag tror artikeln speglar en arbetsmarknad där dessa njutningsfyllda arbetsgivare är vanliga idag.

Läs citatet noga, vem ska arbeta för en så slö arbetsgivare att denne inte själv finns i butiken där denne hör hemma istället för att sitta hemma i lugn o ro och roa sig med att övervaka?

Den affär det handlar om bör bojkottas och facket omedelbart sätta i blockad.

Jag hoppas allmänheten även visar sitt missnöje med denna arbetsgivare och liknande lycksökare.

Inga kommentarer: