Google

Translate blog

torsdag 28 maj 2015

Att bygga en mänsklig hjärna snart möjligt - men ändå inte.


Visst kan en mänskligt fungerande hjärna kunna byggas genom superdatorers kopplingar. Arbetet är i full gång.

Citat: EU:s miljardprojekt för att kopiera den mänskliga hjärnans funktioner till en dator går vidare, trots konflikter kring projektet. Den kontroversiella forskaren Henry Markram fortsätter inom projektet med att bygga en dator som kan simulera, alltså fungera som, en verklig mänsklig hjärna. Slut citat.

Med detta kan förståelsen av kopplingar fås att till viss del hjälpa till med att lösa vissa sjukdomar och dess botande.

Men en sak kan detta säkert inte förstås. Hur den mänskliga hjärnan fick ett medvetande och vad detta är.

Så länge vetenskapen vägrar tro på eller arbeta utefter att människan har ett medvetande vilket inte kan vägas eller mätas enligt kvantitativ forskningsmetodik kommer mysteriet att fortgå och forskningen stå still om detta.

Men visst är forskningen om hur alla kopplingar i hjärnan kan fungera bra att forska om. Det kan ge botnings- och kunskapsförklaringar på sjukdomar och skadors botande vilka vi idag inte klarar av.

Inga kommentarer: