Google

Translate blog

tisdag 7 juli 2015

Kanonbuller har hörts under Röda havet och skrämt generationer av folk. Många anser det är Gud som låter sända varning till Israels folk.


Muller under Röda havet har skrämt människor i alla tider. Många har trott det vara knackningar från Gud en varning för att människan inte  lever som Guds folk och tiden snart är förbi. Guds knackningar kallas det på plats.

Det var genom Röda Havet eller som det då hette Sävhavet israeliterna tågade i flykt från egyptierna på väg till det förlovade landet. Havet delade sig men slöt sig över de förföljande egyptierna.

En varning från dess djup från Gud ses därför  inte som omöjligt från detta hav där Guds makt en gång visades.

Nu har det enligt forskning visat sig att det är vulkanism som ger skakningar efter det att knackningar hörts vilka har sitt ursprung från plattor i berggrunden vilka skaver mot varandra då de rör sig.

Men det behöver inte betyda att det inte är Gud som står bakom. Gud använder naturliga källor i de flesta fall för att göra sig påmind genom historien. Människan ska inte förstå Guds vägar. Just genom att Gud använder naturliga källor handlar tron om tro och gör att många som hittar förklaringar till under eller liknande inte väljer att tro.

Tron är fri. Vi har skapats som fria varelser och kan välja att tro eller inte. Men förklaringar är alltid intressanta. Röda havets knackningar verkar ha förklarats naturvetenskapligt men inget säger att detta inte är en Guds varning på en plats där under en gång skedde.

Inga kommentarer: