Google

Translate blog

onsdag 29 juli 2015

Neptunus den blå planeten har ett för människan dödligt skydd för besökande.


Om nu människan skulle kunna besöka denna gasplanet skulle katastrofen vara ett faktum. Människor kan inte besöka denna gasvärld då den inte har en yta. Men utöver det kan de inte heller besöka gasbubblan vilket planeten kan ses som.

Detta då planeten har ett magnetfält vilket slår ut allt levande. Det är dödligt och livsfarligt. Cirka 27 gånger starkare fält än vad vår Jord har.

Neptunus är med andra ord en livsfarlig och livsfientlig plats i vårt solsystem. Samtidigt är det en av de vackraste planeterna. Blå och klar lyser den upp sin plats.

Den är även den åttonde och sista eller yttersta av vårt solsystems planeter. Utanför denna finns sedan dvärgplaneter exempelvis är nästa himlakropp utanför Neptunus dvärgplaneten Pluto.

Inga kommentarer: