Google

Translate blog

lördag 15 augusti 2015

Plutos rörliga isberg och isbergskedjor och rött damm vilket finns långt upp atmosfären.

Berg av metan och kväveis rör sig likt Jordens glaciärer på ytan.  Rött sken runt planeten antas bero på atmosfärens kollaps i nutid. Dammpartiklar vilka stiger och ses lämna Pluto med den atmosfär som finns.

Att det verkar hända nu är en gåta. Men något sker här som forskarna med spänning hoppas lära och förstå mer av.


Pluto var ingen kall och dödvärld som många trodde. Här händer saker och mycket kommer att upptäckas de närmaste månaderna när bilder kommer och analyseras efter bästa förmåga här på Jorden.

Inga kommentarer: