Google

Translate blog

söndag 20 december 2015

Jupiter är ett av de skydd Jorden har mot mänsklighetens utplåning eller möjlighet att en gång ha fått möjlighet till att leva på Jorden.

Vi har en del skyddsutrustning här på Jorden för att kunna existera. Atmosfär och temperatur är en. För att detta ska vara möjligt måste Jorden finnas på rätt avstånd från solen.

Vi har Jordens magnetfält vilket skyddar oss mot solens farliga strålar utan detta skulle vi inte kunna leva här.

Vi har ett ozonlager vilket beskyddar oss från solens farliga strålning den så kallade uvstrålningen.

Men även jättegasplaneten Jupiter skyddar oss med sin storlek. Detta genom att dess närhet och storlek drar till sig en del av de närgångna asteroider och stenar som annars riskerar slå ner på Jorden och utplåna allt liv. Dinosaurierna försvann genom ett  stort meteornedslag men många andra nedslag genom historien ska ha förhindrats av att Jupiter dragit till sig dessa objekt istället.

Men under vissa förutsättningar i en stens eller komets bana kan istället Jupiter knuffat denna i riktning mot jorden. Men oftast blir resultatet ett skydd genom Jupiters dragningskraft.


Det är mycket som en gång skulle stämma för att vi skulle kunna finnas och konstrueras här på Jorden. För min del är det nästintill otroligt att vi finns och därför anser jag att vi är skapade och ensamma.

Filmsnutt på Jupiter kommer från Wikipedia.

Inga kommentarer: