Google

Translate blog

torsdag 10 december 2015

Pulsarerna upptäcktes 1967 och gav upptäckaren nobelpris.

När en stjärnas livslängd är slut exploderar den och en supernova uppstår. Resterna av stjärnan blir en neutronstjärna. Den blir en liten rest av det som en gång var en stor sol. Det blir en neutronstjärna med en diameter på ca 20 km.

Denna lilla stjärna har sedan  en rotationshastighet på flera hundra varv i sekunden beroende på att den håller samma hastighet som då den var en stor sol.

Från dess poler utgår gamma, röntgenstrålning och radiovågor. Då polerna och rotationsaxeln inte ligger på samma  plats sveper strålningen ut som om stjärnan var en fyr.

Strålningen blir pulsartad i tid räknat i intervall. Intervall av samma slag hela tiden.

Nu kallas stjärnan en pulsar och tiden mellan pulsen är olika på olika pulsarer vanligen ligger takten i hundradelssekunder upp till några sekunder.

Nu har forskare börjat förstå skimrande galaxer på stora avstånd. Skimmer som har sitt ursprung från pulsarer i dessa avlägsna objekt.


Antony Hewish fick nobelpriset i fysik 1967 för sin upptäckt av pulsarer. Foto ovan på honom.

Inga kommentarer: