Google

Translate blog

tisdag 28 juni 2016

Universum expanderar mycket snabbare än vad man tidigare ansett. Läs om mysteriet här nedan.

Sedan Big Bang expanderar universum åt alla håll samtidigt i ingenting. Men detta ingenting ger en allt större rymd och gleshet mellan galaxerna.

Avståndet ökar. Detta har forskare vetat länge nu. Men nu har det uppdagats att denna expansion är snabbare och ökar hela tiden. Förvånande? Ja!


En teori är att den mörka energin eller massan ligger bakom detta. Men ingen vet.  För att läsa mer om detta otroliga skeende se länken här.

Inga kommentarer: