Google

Translate blog

lördag 25 juni 2016

Ytterligare en Einsteinring upptäckt däruppe. Förklaringen på vad en sådan är medföljer nedan.

Upptäckterna av dessa ringar är reaktivt nya och antalet av dem verkar vara få.

Nu har dock ännu en upptäckts. Ringen i en Einsteinring är alltid blå. Åldern ca 10 miljarder år den tid då universum var och blå stjärnor var de första stjärnorna och mycket heta.

Men vad är då en sådan ring?


Citat från Vikipedia: "Einsteinring är en term inom astronomin för den deformation i form av en ring som ljuset från en källa, så som en galax eller en stjärna bildar, genom att ljuset böjs på grund av påverkan av gravitationen från en enormt stor massa (som en annan galax eller ett svart hål). Detta inträffar när källan, massan och observatören är på en perfekt linje. Den första hela Einsteinringen som upptäcktes benämns B1938+666 och upptäcktes 1998 via ett samarbete mellan astronomer vid University of Manchester och NASAs rymdteleskop Hubble"


Inga kommentarer: