Google

Translate blog

onsdag 31 augusti 2016

Alla galaxer har inte en form som kan klassificera dem

Vår vintergata är en spiralgalax. Innebärande att den har en form som klassificerar den i en grupp liknande galaxer formmässigt.

Utöver det finns elliptiska galaxer. Dessa två former kan sedan läggas in i flera undergrupper.

Men utöver dessa finns en mindre del av galaxer vilka benämns oregelbundna galaxer. Denna senare grupp består av en fjärdedel av alla galaxer.

Här finns ingen regelbundenhet utan slumpmässig formbildning. Om nu dessa former är slumpmässiga, då något en gång gjort att dessa likt ovanstående och  fått just den form de har. Det är en form vilken av någon anledning blivit just denna inte av slumpen utan av en anledning anser jag. 

Något i omgivningens händelsefront har skapat just denna form av oregelbundenhet istället för spiralformen vilken troligen tillsammans med elliptiska formen är den naturligaste. Men det kan även vara tvärtom den oregelbundna kan vara den naturliga eller är ingen detta.Det finns inget som visar att vissa delar av universum har en viss form av galaxer utan allt kan ses som slumpmässigt eller något vi inte förstår.


En slumpmässigt formad  galax är ex NGC2337 27 ljusår från oss i stjärnbilden LO-djuret en svag bild på norra stjärnhimlen.

Inga kommentarer: