Google

Translate blog

måndag 5 september 2016

Den känsliga beboeliga zonens ytterkanter runt en sol. Här är farorna för liv stora.

Jorden ligger rätt till för att hysa liv och vatten som är rinnande runt sin sol. Det är långt ifrån alla planeter som gör detta.

Men i utkanten av det som anses som beboelig zon är det farligt och krävande för livet. Här finns långa kalla istider och enbart korta livsvänliga tidsepoker mellan dessa istider.

Koldioxid kan vara en källa likt vulkaner för att höja en temperatur på en planet. Men även om en planet genom detta fått en stabil temperatur kan allt återgå till iskallt klimat igen. Denna risk är mycket stor i den yttre zonen av det bälte runt en stjärna där liv och vatten kan bestå.


Innerkanten av denna zon kan även denna ha problem och då med hetta. Vissa solar är hetare än andra och då kan perioder med vatten som finns koka bort och sterilt varmt klimat bli följden under långa perioder och den temperatur vilken kan hysa liv och vatten i flytande form vara ytterst kort eller helt utebli.

Inga kommentarer: