Google

Translate blog

fredag 14 oktober 2016

Tidsresenärer kommer kanske en gång att besöka våra kommande släkten men aldrig i vår tid och det har aldrig skett i det förflutna..

Sedan Big Bang har allt expanderat. Universum expanderar med allt denna innehåller i ett något som inte finns innan expansionen. Så mycket tror vi oss veta.

Tiden expanderar även hela tiden med denna rörelse av expansion. Detta visade redan Einstein.

Vi kan resa framåt i tiden med hjälp av ljushastigheten. Svårt att förstå men det ska kunna gå. Vi kan däremot aldrig resa bakåt i tiden. detta kan vara förklaringen till varför ingen från framtiden kommer och besöker oss. Forntidens människor kunde knappast resa framåt i tiden.

Framtidens människor med en avancerad teknik om nu detta finns en gång kan detta men det kan vi aldrig bevisa då vi först måste kunna det under lång tid innan vi kan få besök från tiden som gått.


De som fanns före oss måste först ha klarat av tidsresor innan vi kan få besök.

Inga kommentarer: