Google

Translate blog

lördag 5 november 2016

Dvärggalaxerna i Vintergatans närhet på väg in i Vintergatan

De galaxer det handlar om är synliga på södra halvklotet och heter Stora och Lilla Magellanska molnet och finns mellan stjärnbilderna Svärdfisken och Taffelberget.

Troligen har dessa små galaxer med en stor andel vätgas och mindre fast materia en gång varit en enda galax. Det anses att Vintergatan kan ha varit anledningen till att det blev två när galaxen kom för nära Vintergatan och då slets itu.

En gång i framtiden kan de istället bli en del avVintergatan.


Megallanska molnen ingår i den lokala galaxhop som finns i vår närhet. I storleksordning är dessa Andromedagalaxen, Vintergatan, Triangelgalaxen och Magellanska molnen.

Inga kommentarer: