Google

Translate blog

fredag 30 juni 2017

Människan är på väg att bli en varelse av passivt mottagande av snabbt meningslöst informationsflöde vilket bara ökar till en framtid vi inte förstår konsekvenserna av.

Finns en gräns där människan säger stopp till allt informationsflöde. Flöde som bara ökar i omfång och hastighet. Helt säkert är det inte då flödet idag enbart tas emot i små portioner av en enskild människa. Det mesta av flödet bara finns där till glädje o användning för ingen.

Ingen människa kan ta emot all denna kunskap eller bluffkunskap, tyckande och kännande som översvämmar internet och servrarnas minnen.

Kan något annat system än människan finnas vilket sparar på detta och en gång kommer att använda det för system vi inte kan föreställa oss. Kan datorer en gång ta över vårt sätt att styra samhället och vi utan att förstå det bli styrda? Svaret är ja.

Detta är troligt om vi fortsätter som vi gör idag att pumpa in kunskaper mm i systemen och experimentera med artificiell intelligens och automatiska datorsystem. Vi kan då plötsligt eller efter hand styras utan att vi förstår det genom att sorterad kunskap enbart kommer de styrande till del av skilda slag utan att de förstår att den är sorterad och de styr utefter denna utan att förstå att de genom detta styrs  mot ett mål de inte kan se eller upptäcka finns.

För all denna information om oss själva behövs mer och mer säkerhetsprogram.

Och Om fem år kan sändning av Kvantbaserad kryptering av data vara här.

Idag sänds banktransaktioner och hälsorapporter med matematiska algoritmer. Ett idag säkert system men vilket misstänks kunna dekrypteras genom starka datorer inom 10-20 år.

Därför behövs säkrare system. Kvantbaserad kryptering vore mycket säkrare troligen den säkraste kryptering som finns för känslig information.

Idag ser det ut som om detta blir möjlig. En satellitbaserad kvantbaserad kryptering i ett nätverk vore extremt säkert.

Sändning från Satellit till Jorden fungerar förvånande bra har forskare idag upptäckt. Sändningar på marknivå vilket vi önskar behöver troligen 5-10 år till för att kunna användas.


Se mer information om detta snart möjliga krypteringsanvändande här.

Inga kommentarer: