Google

Translate blog

onsdag 21 mars 2018

Nu har du möjlighet att följa med på en rymdfärd till den äkta solen i sommar och få ett unikt certifikat att visa upp för vänner o bekanta. NASA är den som står för färden..


Personligen kan du inte följa med NASA i sommarens äventyr in i solens atmosfär. Men med ett mikrochip kommer många att med sina namn att följa med nu när NASA inbjuder alla som är intresserade för denna ovanliga och unika möjlighet.

Äventyrets namn är Parker Solar Probe mission och dess syfte med farkosten är att undersöka atmosfär och strålning på solen. Ingen farkost har hittills varit så nära solen som denna kommer att vara.

Farkostens storlek blir ungefär som en ordinär bils och avståndet till solen blir som närmst 4000 amerikanska miles.

Följ medföljande länk  och du får ditt namn med på resan. Gör som jag anteckna dig och få ett certifikat på att du kom med.

Inga kommentarer: