Google

Translate blog

måndag 23 augusti 2010

Ser du vad jag ser, eller tvärtom?

Säkert inte. Det en person bedömer på ett sätt bedömer någon annan tvärtom.

Vi har alla olika sätt att se på något. Vi ser som vi lärt oss eller har arvsanlag att se saker på. Optimistiskt eller pessimistiskt, allt beroende på hur vi sett på saker tidigare och fått detta bekräftat.

Våra misslyckanden eller lyckanden har präglat oss och ju äldre vi blir desto svårare får vi att tänka om utifrån en specifik händelsekedja. Vi blir allt mer konservativa i vårt tänkande även om vi är radikala i vår samhällssyn.

Vi ser eller tolkar som vår förförståelse är, inte utifrån att vi kanske skulle tänka om.
Krångligt att ta till sig? Säkert för en del, inte för andra, men tänk på detta som står här, det kan vara bra men kan även vara omöjligt att förstå för en del.

Allt beror på vem du är och hur du präglats av livet.

Din miljö, dina arvsanlag eller av dig själv.