Google

Translate blog

fredag 12 juli 2013

Skolans i kaos sedan 1970-talet och nu vill ingen bli lärare om det inte är sista utvägen för en utbildning och en inkomst. Alliansen fortsätter sin omvända Robin Hoodpolitik.Citat: vänstern ska ägna sig åt ”predistribution”. Det betyder ungefär ”omfördelning innan skatt”.
Även om ordet inte går att översätta till svenska så gör politiken det. För är inte detta nästan exakt vad de nya moderaternas projekt har handlat om? Om än omvänt? I syfte att skapa mer, inte mindre ojämlikhet. Slut citat.

Detta har gjorts genom att inte jämställa en inkomst från ett avlönat arbete i förhållande till försäkringsuttag från sjuk eller arbetslöshetsförsäkringen när det gäller skatteuttag  när en person blivit sjuk eller arbetssökande.

Istället för att med alla medel och med arbetsförmedlingen som verktyg snabbast möjligt hitta kontakter och genom lobbyism få in en person i arbete eller utbildning där en arbetsgivare garanterar ett arbete efter denna används arbetsförmedlingen som kontrollorgan av arbetssökande och lämnar över sökandet till den arbetslösa själv. Resultat: rekordhög arbetslöshet!

Usel ekonomi för arbetssökande genom låg a-kassa, vilken ligger fast år för år. Detta gör arbetssökande till apatiskt arbetslösa rätt snart då deras energi i första hand går ut på att överleva ekonomiskt och ställa om sig till att leva på en låg ekonomisk standard.
Sjuka som utförsäkras tar jag inte upp här då det är en självklarhet att ingen ska utförsäkras utan att det garanteras arbete för denne och att denne helt friskförklarats av läkare.

Skolan är en katastrof i Sverige genom alla konstiga vinstdrivande skolor som plötsligt, likt John Bauers, i först hand ser till vinster i andra hand sina elever de fått ansvar för.

Citat: Intresset för att bli lärare är lägre än någonsin i dagens Sverige. 0,1 poäng på högskoleprovet räcker för att komma in på Lärarutbildningen. Den som kryssade för alla C som alternativ fick 0,4 rapporterade Nyhetsmorgon. Det räcker mer än väl. Slut citat.

Är det enbart lärarlönerna som gör utbildningen oattraktiv? Knappast, det är arbetsbelastningen, all administration som tar tid från det pedagogiska arbetet och handlingsförlamningen när elever inte bryr sig eller förstör sin skola. Det finns inga repressalier eller bestraffningar att ta till idag. Allt är bara gulligull och det får självklart många elever att förlora all respekt för pedagoger eller skola i all dess form.

Detta usla skolsystem är inte bara alliansens fel utan uppkom efter hand från 1970-talets flumskola och har sedan dess inte förändrats mycket.


Inga kommentarer: