Google

Translate blog

söndag 18 augusti 2013

Alliansens Nya Sverige bildas kontinuerligt. Målet är en låglöneklass och metoden är fri arbetskraftsinvandring och offentlig upphandling.Citat: Nästan var femte arbetare på svenska byggen kommer i dag från ett annat land, och är anställd av ett företag som inte är svenskt
- -- det främsta argumentet för att ta in utländska entreprenörer eller personaluthyrnings­företag sällan är att de kan erbjuda en speciell kompetens.
I stället handlar det om att pressa kostnader. Ofta sker det med lönedumpning eller försämrade anställningsvillkor- - - I praktiken kan de fackliga organisationerna i dag inte upprätthålla rimliga arbets- och konkurrensvillkor i alla branscher. 
Språksvårigheter, korta kontrakt och rädsla för att förlora jobbet gör organisationsarbetet svårt. Arbetsgivare som inte är registrerade, eller som inte har någon ansvarig på plats gör det omöjligt att förhandla.
--- Ska den svenska arbetsmarknads­modellen överleva måste problemen tas på allvar. Slut citat.

Det mesta står redan bevismässigt för hur alliansens arbetsmarknadspolitik fungerar och hur kringskuren fackens möjligheter är redan nu. Genom att ta in och hårt hålla i rätten för att ta in rädda, kuvade och lågavlönade arbetare till företag där det nästintill är omöjligt att hitta en person på ledande nivå att förhandla med, blir det allt vanligare med låglönearbetare i Sverige.

I framtiden tvingas därför facken förhandla med lönedumping för att inte deras svenska medlemmar ska mista sina arbeten till låglönearbetare från utländska företag.

Detta vet alliansen och ser det som ett mål i sig.

Vi ser redan grymheten i deras agenda genom deras sturskhet i att behålla fas 3 som är ett totalt fiasko inom deras så kallade arbetslinje!

Omformningen av Sverige är inte klar, redan nästa år kan ytterligare ett snäpp dras åt ekonomiskt för de som finns i fas 3 eller är utan arbetsgivare, genom införandet av ytterligare ett jobbskatteavdrag som segregerar arbetssökande än mer ekonomiskt, i förhållande till de med ett arbete där lön utbetalas för gjorda arbetsuppgifter, till skillnad för jobb inom fas 3.Redan om någon vecka, 1 september, kommer även ytterligare kontroller av arbetssökande då de varje månad ska rapportera vilka jobbsökerier de gjort senaste månaden, vid för lite aktivitet kan ersättning dras in.

Det är bara början, förslag finns på än tätare rapportering från Hillevi Engström.

Kontrollorganisation blir den organisation som tidigare förmedlade arbeten men idag kontrollerar arbetssökandes jobbsökeri, arbetsförmedlingen, vilken idag borde kallas arbetssökarkontrollorganet!
Inga kommentarer: