Google

Translate blog

onsdag 14 augusti 2013

Dumpning av löner är en av ledtrådarna i offentlig upphandling. Frågan är när fas 3 are eller försörjningsstödtagare tvingas arbeta inom de företag där offentlig upphandling sker för att få än billigare arbeten.Citat: Sverige är sämst i EU på social hänsyn i offentliga upphandlingar.
Till skillnad från våra grannländer har Sverige inte skrivit under ILO:s konvention 94 som just handlar om goda arbetsvillkor vid offentlig upphandling.
Men den svenska alliansregeringen fortsätter att hänvisa till EU-rätten, som de menar förhindrar skärpta upphandlingsregler. Våra grannländer verkar inte hålla med om den tolkningen.

Med dagens regler dumpar kommuner och landsting löner och arbetsvillkor när vård och kollektivtrafik ska handlas upp. Men av allt att döma stör det inte Centern. Där är man mer intresserad av kor. Slut citat.

Goda arbetsvillkor är inget alliansen ser som betydelsefullt i sin ”arbetslinje” vilken enbart koncentrerar sig på att få fler arbetssökande och den vägen sänka lönekraven. Utöver det ska en bestraffning av de utan arbete fortgå, genom hårdare kontroll av arbetssökande med första steget den 1 september i år. Kontrollorganet blir den myndighet som tidigare var en myndighet som skulle hjälpa arbetssökande att finna en arbetsgivare. Arbetsförmedlingen. Idag i första hand en kontrollmyndighet av arbetssökandes rätt till ersättning vid arbetssökandets rutiner vid arbetslöshet, arbetssökande.

Centern och alliansen däremot ser lönedumpning som en möjlighet att få pengar över till jobbskatteavdrag för de som redan har en lön det går att leva på och vilka har tryggheten av att ha en arbetsplats.
Offentlig upphandling där arbeten kan läggas ut till lågavlönande arbetstagare från andra EU-länder ses som positivt av Annie Lööf och hennes likar. Förbilligande av offentliga utgifter ses som positivt - även om baksidan blir arbetslösa inom Sveriges gränser.
Annie Lööf regerar och uttalar sig efter egna idéer med ”arbetslinjen” som mantra, med egenhändig tolkning av denna. 


Blir det bra för svenska folket? Bedöm dagens samhälle själva.

Inga kommentarer: