Google

Translate blog

måndag 2 september 2013

Alliansen räknar kallt med att vinna nästa val på en enda fråga - ”arbetslinjen” - förverkligad genom ett femte jobbskatteavdrag, med hjälp av Sverigedemokraterna.Redan detta val kan samarbetet mellan alliansen och sverigedemokraterna komma i form av att sverigedemokraterna blir det parti som hjälper alliansen att få igenom ytterligare ett segregationsinstrument, det femte jobbskatteavdraget vid nästa budget.

Därmed blir den arbetssökande ytterligare ekonomiskt segregerad i jämförelse med den som har ett arbete.

”Arbetslinjen” ökar härmed ytterligare mängden arbetssökande och gör att arbetssökande får än mer svårt att klara sig och får dem att ytterligare närma sig försörjningsstöd.

Citat: Sverigedemokraterna står fast vid sitt ja till ett femte jobbskatteavdrag. Det bekräftar partiets ledning för SvD. Hotet mot minoritetsregeringens viktigaste löfte är därmed avvärjt.- - -
 – Det finns ju forskning som med all tydlighet pekar på att jobbskatteavdragen ökar drivkraften för att jobba. Av den anledningen är det viktigt att vi genomför vallöftet, förklarar hon. Slut citat.

Med detta menas att de med arbete inte slutar detta av otrivsel eller av okynne då de då riskerar livslång arbetslöshet i arbetsbristens Sverige och istället hamnar i slutstation fas 3, där arbetsuppgifter görs utan lön.

Att många söker än fler arbeten i början av sin arbetslöshet, då de upplever att de får svåra ekonomiska problem, innebär inte att de får ett nytt arbete. Redan nu ser vi den otroliga arbetslösheten och de få arbeten som finns tillgängliga.

Arbetsmarknadspolitiken är totalt misslyckad som vi vet. Att locka arbetsgivare med allsköns bidrag för att anställa gav få nya arbeten, istället blev det konkurrensfördelar för de företag som utnyttjat dessa bidrag.

Men fler jobb blev det inte.

Som jag skrivit så många gånger, valet 2018 kommer Sverigedemokraterna att hjälpa kvar alliansen till makten. 2014 blir det sista valåret då det inte kommer att ske samarbete mellan SD och något annat parti. Mer än i ovanstående fall.


Alliansen går över lik (utförsäkrade och arbetslösa har i många fall tagit sitt liv genom alliansens ekonomiska politik) för att få igenom sitt hot om ett femte jobbskatteavdrag, vilket svenska folket inte krävt. Om det räcker för att locka folk att ytterligare en gång rösta kvar segregationspakten alliansen återstår att se.

Inga kommentarer: