Google

Translate blog

lördag 7 september 2013

Innebär Jan Björklunds uttalande att han fått insikt i att enbart statlig skola är det som ger en bra skola igen? Privata aktörer är rena rappakaljan.Privata aktörer i skolan ger som vi sett kaos och inga välutbildade elever utan tvärtom. Kommunala skolor ger olika löner för lärare beroende på kommunens budget och skilda resurser till skolor beroende på kommuners besparningsiver.

En iver som i många fall tvingats fram då skatteintäkter minskat katastrofalt genom alliansens jobbskatteavdrags hysteri.

Något positivt kommer nästintill aldrig från utbildningsministern, alla problem i skolans värld brukar han skylla på socialdemokraternas tid vid makten, innan 2006. Men det är länge sedan nu, därför kanske det gör att han nu tar fram ett vettigt förslag istället för att mumla vidare med ”arbetslinjens” trams om att privatisera skolan mer o mer…

Citat: Folkpartiet vill förstatliga skolan under nästa mandatperiod Slut citat.

Bra och enda lösningen till att få en skola som fungerar igen oberoende var den ligger och oberoende av kommuners spariver.  Förhoppningen är att de rödgröna hänger på detta sunda förslag. Jag hoppas även på ett stopp av privata vinstmaskiner i skolans värld, likt John Bauers skolor m.fl. vilka kan ge stora vinster till de privata ägarna eller som i detta fall, gå i konkurs och lämna sina elever vind för våg.


Citat: Elever på friskolor har rätt att fullfölja sin utbildning, även om skolan läggs ner. Det måste den som driver verksamheten, den så kallade huvudmannen, stå för. Men om denna går i konkurs gäller inte längre denna rätt. Slut citat.

Inga kommentarer: