Google

Translate blog

tisdag 8 oktober 2013

A-kasseavgiften blir billigare men fler som får möjlighet att få detta blir inte. Färre i utanförskap ser de som fler som är arbetssökande och lever i otrygghet.Citat: Avgiften ska bli lika för alla men varken ersättningsnivåer eller arbetsvillkor ska ändras. --- Och för att få ersättning från arbetsförmedlingen behövde jag först vara inskriven i tre månader. Efter det fick jag ett par tusenlappar i månaden i ersättning. Slut citat.

Alliansens politik i ett nötskal, efter snart åtta år ser det ut så här i den så kallade arbetslinjens mantra.

Anledningen är att alliansens politik går ut på att gynna de med arbete och missgynna de som inte får arbete eller är tillfälligt arbetssökande.

A-kassan ska urholkas och ligger i dag på samma nivå som 2002 med den skillnaden att prishöjningar och inflation har urholkat värdet. Priserna har höjts sedan 2002. Utöver det tog den sadistiska grenen av alliansen över och sänkte a-kassan till 65 % för de som varit arbetslösa längst. De som redan hade det svårast, då de varit arbetslösa länge.

Och som grädde på sadismen infördes fyra jobbskatteavdrag - plus nu ett femte på väg - vilket innebär att skatten för de med arbete och avtalshöjda löner år för år fått en betydligt lägre skattesats än de utan arbete, vilka får betala enligt samma skattesats som alla gjorde 2002 innan de sadistiska jobbskatteavdragen infördes  genom alliansens segregations och utanförskapande politik.

Målet för deras politik är att anhöriga ska försörja arbetssökande och naturligtvis även de utförsäkrade. När alla tillgångar är borta ska ett lågt socialbidrag betalas ut - om villkoren för utbetalning finns - och personen ska sitta och förödmjukas på ett socialkontor en gång i månaden för att visa vilka utgifter denne har och vilka socialen ev. kan hjälpa till med blir godtyckligt många gånger då socialtjänstlagen är en ramlag.

Ännu kan dock levnadskonstnärer leva på a-kassan i många fall men med den årliga försämring det blir av värdet av denna ska målet att ingen ska kunna leva på den snart uppnå  om moderaternas och alliansens sadism får fortsätta i ”arbetslinjens” skallande över stad och land. I denna sadism finns påståendet att de minskat utanförskapet. 

Med detta menas att fler får möjlighet numera att vara arbetssökande. Vad det har med minskat utanförskapande förstår ingen som försöker leva på arbetslöshetsstödet eller socialbidraget när de jämför detta med förtidspensionen där förödmjukelsen inte fanns.


Inga kommentarer: