Google

Translate blog

fredag 12 september 2014

Reinfeldt vill privatisera arbetslöshetsförsäkringen. Detta gör att de med hög inkomst klarar sig bättre vid arbetslöshet. Övriga bryr han sig inte om som vi alla vet.


Citat: Moderaterna brukar hänvisa till att de flesta fackförbund numera har tecknat inkomstförsäkringar för sina medlemmar. Det är en sanning med modifikation. LO-förbund i utsatta branscher, som IF Metall, har inte råd att försäkra sina medlemmar.

A-kassan har inte höjts sedan 2001. Den högsta ersättningen är fortfarande 14 960 kronor i månaden. Under samma period har priserna ökat med knappt 20 procent och reallönerna med 25-procent. Slut citat.

Utöver detta har a-kassan sänkts för de mest behövande, de långtidsarbetslösa. Idag till 65 % av högsta nivån!

Detta kallar alliansen att göra det lättare för de arbetslösa att få jobb. Hur?! Att söka mängder av arbeten i panik efter att a-kassan sänkts ger enbart apati efter det att alla avslagen kommit…

Hur kan en politik som denna komma från en regering? Jo, genom att denna regerings medlemmar aldrig upplevt vad arbetslöshet är. Vi har idag en s.k. statsminister som inte kan förstå hur en arbetslös har det eller förstå hur det är att vara arbetslös.


Reinfeldt utfrågades. Citat: om han kände någon som varit arbetslös en längre tid.

Det gjorde inte statsministern. Inte en enda person.

---  Ordet arbetslöshet vägrade Fredrik Reinfeldt att ens ta i sin mun. Det faktum att den i dag är över åtta procent och högre än när han själv tillträdde verkade inte heller bekymra honom nämnvärt.  Slut citat.

Ska vi ha en statsminister som inte förstår arbetslöshet och likväl uttalar sig om detta i form av avsky för a-kassans nivås förbättring? Självklart inte.

En regering måste ha verklighetsförankring!

Droppen vore om arbetsmarknadsministern inte heller kände någon långtidsarbetslös eller hade erfarenhet av arbetslöshet.

Men det skulle inte förvåna mig om så vore fallet i denna regering.

Kanske jag skulle passa till utrikesminister i alliansens regering, då jag inte har rest utomlands någon gång eller ens känner någon som arbetat utomlands…

 

Inga kommentarer: