Google

Translate blog

söndag 7 september 2014

Smart drag av Reinfeldt för att få fler SD röster och därmed en omöjlig regeringsbildning för de rödgröna.


Citat: Jag ber svenska folket att ha tålamod och öppna sina hjärtan för de utsatta vi ser runtom i världen. När många flyr på kort tid skapar det spänningar i det svenska samhället. Men vi har lärt oss att människor som kommer hit sedan är med och bygger Sverige tillsammans med oss, säger Reinfeldt.

Han poängterar att ett ökat flyktingmottagande ytterligare begränsar det redan smala reformutrymmet i statsbudgeten. Slut citat.

Med detta får arbetssökande, sjuka och de som upplever nedmontering av vård och omsorg än mer anledning att lämna de rödgröna och alliansen för att rösta på Sverigedemokraterna.

Reinfeldt ger flyktingmottagningen skulden för att det inte finns pengar för en rättvis beskattning, vårdbehovet och skolans misslyckande i statens finanser och att framtida skatteintäkter i framtiden även de  måste gå till flyktingmottagning i första hand.

Detta går han ut med öppet av en enda anledning. Att skapa fler Sverigedemokratiska röster nu när loppet är kört för alliansen.

Genom detta drag får Sverigedemokraterna en vågmästarroll när en ny regeringsbildning ska göras efter valet.

Troligen blir resultatet då att de rödgröna inte får egen majoritet genom Reinfeldts uttalande ovan, utan det kan bli så att en duglig regering omöjliggörs och alliansen får sitta kvar - eller att det längre fram blir nyval.

Smart drag, Reinfeldt. Allt har moderaterna tänkt ut för att omöjliggöra en rödgrön regering och allt har de tänkt på för att omöjliggöra en återgång till ett Sverige för alla och rättvis beskattning, a-kassa som följer prisutvecklingen m.m.

 

Inga kommentarer: