Google

Translate blog

fredag 8 maj 2015

100 000 galaxers utforskande visade på inget liv. Är vi som jag tror likväl ensamma och skapade?


Nog borde någon eventuell civilisation om de fanns använda såpass mycket energi att det skulle upptäckts vid en undersökning av detta gigantiska slag.

Med detta antal galaxer där varje galax har åtskilliga miljarder stjärnor där varje stjärna troligen har några möjliga planeter där liv skulle kunna existera  är resultatet kanske inte väntat av de som önskar hitta liv.

Men att hitta främmande intelligenser där troligen inga finns ger detta resultat.

Citat: Efter att ha sökt igenom 100000 galaxer efter intelligent liv med hjälp av Nasas ir-observatorium Wise konstaterar astronomerna - vi hittade inget.--- av de detaljobservationer vi kunna göra så finns inte någonstans en civilisation som använder tillräckligt med energi för att det sk vara möjligt för oss att upptäcka den.

Wright fortsätter: det är intressant för dessa galaxer är miljarder år gamla vilket är en tillräckligt lång tid för att ha utrymme för främmande civilisationer. Antingen finns de inte, eller så använder de inte tillräckligt med energi för att vi ska kunna upptäcka dem. Slut citat.

Dagens forskare är uppväxta med spännande sf-litteratur och teve serier av Star Trek handlingar mm. De är i många fall övertygade om att evolutionen förfalskar bibelns berättelser om en Gud. Något jag och fler med mig ser tvärtom. Skapelsen pågår sedan skapelsen och evolutionen är ett bevis på detta inte tvärtom anser jag.

Att vi är unika bekräftas mer och mer genom forskningen medan astronomerna försöker hitta allt mer sofistiska lösningar på att hitta spår av liv i universum och vårt närmsta solsystem..

Men de kommer inte att lyckas anser jag. Troligen kommer feltolkningar då och då att visa på liv nu eller tidigare i vår närmiljö eller i universum. Men efterhand kommer dessa resultat att visa sig ha missuppfattats eller ha felkällor som visat på något som feltolkats.

Problem med att vi vid besök på ex Mars kan ha med oss bakterier  exempelvis som sedan ses som liv från Mars kommer säkert att ske i framtiden. Men då måste vi ta med detta i beräkningen att där vi varit kan liv ha kommit med oss även om de över tid på plats kan ha muterats måste vi i första hand se liv på Mars ex som liv från besökare från Jorden eller dess landare i nutid.

 

Inga kommentarer: