Google

Translate blog

torsdag 14 maj 2015

Laserkanon i rymden hot eller möjlighet? Ett vapen som kan användas som flygplansnedskjutare och en möjlighet till nedskjutning av rymdskrot.


Det finns en del skrot i rymden från rymdprojekt vilkas skrot och överblivna delar kan bli hot mot nya satelliter och Jorden.

Återvinning i rymden är ingen lösning idag. Men att det behövs något slag av rensning är troligt.

Därför kommer följande lösning från Japan.

Citat: Runt 3.000 ton rymdskrot cirkulerar runt jorden och riskerar skada fungerande satelliter. Därför planerar japanska forskare att utrusta rymdstationen ISS med ett teleskop och en laser som ska kunna prickskjuta skrotet. Slut citat.

 
En förhållandevis enkel men smart lösning vilken kan vara bra.

 
Men då uppstår frågan om det även kan användas laserkanoner för nedskjutning på Jorden? Kanske inte för att skjuta ner på marken men som vapen att skjuta ner flygplan.

Stjärnornas krig kanske redan finns som krigshandling idag. Laserkanoner i rymdens nedre skikt kan troligen skjuta ner högflygande militärplan redan eller kan denna kanon bli första steget för detta slag av krigföring.

Inga kommentarer: