Google

Translate blog

måndag 23 november 2015

En diskussion om Jupiter har tryckt bort en gasplanet för ca 4 miljarder år sedan förs nu på universitetet i Toronto.

Idén kom redan 2011 att Jupiter kan ha tryckt bort en jättegasplanet från vårt solsystem i tidernas början. Diskussioner om möjligheten av detta har nu genom datorsimuleringar bekräftats möjlig. Ingen av de andra gasplaneterna skulle klarat av detta varken Neptunus Uranus eller Saturnus är stora nog att klara av det.

Enbart Jupiter har kapaciteten. Varför intresset ligger på att kunna visa  på denna möjlighet är en gåta för mig. Men kanske matematiska beräkningar och bevis på möjligheten är svaret.

Det finns nämligen inga bevis på att ovanstående skett. Det är bara spekulationer och en möjlighet. Men en teori som kan bevisas som möjlig ger även det kunskap.

För min del tror jag inte Jupiter är skyldig till utkörning av en gasplanet i förfluten tid. Hela idén tillhör scienceficitionvärlden.


Men då inga bevis finns på att det skett finns inte heller bevis på att det inte skett.

Inga kommentarer: