Google

Translate blog

fredag 24 juni 2016

Massan av Vintergatan är nästintill omöjlig att beräkna. Mörk materia ställer till det. Finns det en såkallade andevärld?

Ett förslag har utarbetats på massans storlek av vår Vintergata. En av ett oändligt antal  galaxer i universum. Kanske man ska uttrycka det i vårt universum då det av en del påstås att det även kan finnas fler eller oräkneliga andra för oss okända eller osynliga universum.

Förslaget är solens massa gånger 700 miljarder. troligen ska vi inte nöja oss med detta utan vad som även bör finnas med i framtida beräkningar är den mörka materien. Materien vilken enligt beräkningar är sex gånger vanligare än den materia vi kan uppleva och använda.

Men då vi bara kan ana och beräkna denna materia och ännu inte har upplevt den får vi bara anta att den har vikt och massa av något slag. Vilket slag och hur den ska vägas får tankarna att leda till ickevikt och andevärlden.

Ibland kan man därför få tankar på andevärlden när man läser om denna mystiska materia och även den mörka energin hör till detta gebit.


Skillnaden är att mörk materia ska vara sammanbindande av alltet med den mörka energin vill skilja allt åt. Detta ska vara konkret fakta.

Medan andevärlden  hör till filosofins och religionens värld att fundera över. Ännu anser fysikerna att det ska kunna gå att mäta och förstå den mörka energin och materian utefter våra naturlagar bara vi finner de rätta mätinstrumenten.

Kanske de får rätt. Gravitatonsvågorna kunde ju upptäckas för inte så länge sedan vilket många trodde var omöjligt.


Den som finner mätinstrumenten för mörk materia och energi kommer säkert att bli nobelpristagare när och om det nu kan ske. Kanske likväl dessa slag av energi och materia är feltolkningar av den energi och den materia vi alla känner till.

Inga kommentarer: