Google

Translate blog

torsdag 10 november 2016

En gång för länge sedan svepte två stora tsunamier fram på Mars.

Mars landskap har formats av stormar, erosion och två megastora tsunamier för att ta några exempel.

Dessa tsunamier av rödfärgat vatten med en höjd av ca 120 meter svepte över Mars yta för över 3 miljarder år sedan.

De svepte med sig stora stenblock och när vattnet drog sig tillbaka hade skapelsen av de så kallade Mars kanaler uppstått.


Vågorna uppstod under två tillfällen båda gångerna genom stora meteoritnedslag i havet på norra halvklotet. Nedslagen skedde med några miljoner års mellanrum. 

Utifrån dessa antaganden och troliga bevis på hav på Mars kan rester av ev liv eller tecken på att detta finnas i det vatten som fortfarande troligen finns under ytan eller i frosten vid polerna.

Inga kommentarer: