Google

Translate blog

tisdag 15 juni 2010

Språkförbistring i vardagen.


Värderingar i ett uttryck kan vara helt olika beroende på om en person är uppväxt i en viss klass.


Haft en viss utbildning. Haft föräldrar som socialiserats in i en viss yrkesjargong.

Språk är inte bara olika i olika länder utan även dialektalt i en stat och även utifrån denna olikt beroende på klasstillhörighet.

Erfarenhet av livet i form av arbete, arbetslöshet eller sjukdom och hur man ser på detta i ett visst politiskt system.

Att göra sig förstådd innebär inte alltid att använda ord som enligt svenska akademins ordlista har ett bestämt innehåll. Det kan likväl missuppfattas då det i en viss klass kanske används som uttryck och som slangspråk i betydelsen av något helt annat.

Att göra sig förstådd är en konst och för att vara säker på att inte missförstås är samtalet viktigt då det där kan förstås i förhållande till om man menar samma sak eller inte.

Men i detta måste lyhördhet finnas annars kan det som sägs vara förstått ändå ha tolkats fel.

Man får även akta sig för att sönderanalysera något då det isåfall riskeras att få en helt ny betydelse långt från vad som menats.

Som vi svenskar säger, lagom är bäst. Men vad är då lagom? Det kan aldrig bli mer än en subjektiv bedömning som känslomässigt ska kännas bra för den som uttalat det.