Google

Translate blog

fredag 29 juni 2012

En icke öppen regim har makten i Sverige. Är det demokrati?


Konstitutionsutskottet prickar flera av alliansens ministrar för vilseledande information. Detta skamlösa sätt har tidigare näringsministern Maud Olofsson  och nuvarande arbetsmarknadsminister Hillevi Engström ägnat sig åt

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärdh för att slösa bort pengar som skulle gått till det idag misskötta  järnvägsnätet.

Ja hela regeringen har brustit i information till riksdagen ett flertal gånger. Ex  när den svenska och danska posten skulle gå ihop. För att inte tala om skandalen då USA övervakat och registrerat svenska medborgare.

Alliansen är inte en demokratisk regim. Vi kan ta ytterligare ett exempel på odemokrati. När riksdagen hade majoritet för ett år sedan att fas 3 misslyckandet skulle stoppas låtsandes alliansen inte höra på och fas 3 finns kvar ändrat bara som namn till ss-fasen eller som den heter sysselsättningsfasen och en möjlighet för kort utbildning för den som har en arbetsgivare efter denna.

Men att byta namn på något ska inte innebära att det som majoriteten i riksdagen ville ha bort då är borta. Åtgärden är densamma.

Regeringen har därmed i detta fall agerat som knarksmugglarna de byter namn och ändrar något i sammansättningen och bokstavskombinationen för ett medel för att tillfälligt få det lagligt att importera.