Google

Translate blog

söndag 24 november 2013

Korta dyra utbildningar inget som lockar arbetsgivare att anställa idag. Arbetsmarknadsutbildningar för arbeten som inte behövs.Citat: Arbetsmarknadsutbildningen har de senaste två åren inte givit någon effekt alls då det gäller att skapa riktiga jobb. Det visar arbetsförmedlingens egen forskning.
--- Förra året kostade den hela 1,4 miljarder kronor. Men nu visar det sig att den inte ger någon effekt då det gäller att skapa jobb som inte subventioneras.

--- Kursplatserna är mycket dyrare än alternativa sätt att ta hand om arbetslösa i Sverige. Så det är bortkastade resurser om det inte ger någon effekt överhuvudtaget.

--- De senaste åren som arbetsförmedlingen mätt (år 2010 och 2011) ger arbetsmarknadsutbildningen ingen effekt alls. Däremot finns det fortfarande en liten effekt för subventionerade anställningar som nystartsjobb. Slut citat.

Att ge bidrag i form av nystartsjobb mm ger inte fler arbeten, enbart möjlighet till billigare att anställa när ett behov uppstår. Men inte ens då tar i de flesta fall en arbetsgivare en person de kan få bidrag för, utan hellre en person som redan är på arbetsmarknaden och önskar byta arbete.

Lösningen ligger inte på att minska och åter  minska a-kasseersättningen, sänka skatter eller utbilda för syns skull, om det inte är till bristarbeten och är något en ny arbetssökande får arbete genom omedelbart vid sin arbetslöshet.

Att sätta fas 3are i utbildning, även om det är till bristyrken som sjuksköterska etc. (utbildningar av detta slag för ett fullt yrke har ej de flesta arbetsförmedlingar möjlighet att ge på sina program) är meningslöst.

Arbetsförmedlingarna ska satsa omedelbart på nya arbetssökande, då kan effekt fås och kontakter på arbetsmarknaden ska arbetsförmedlingen ha och använda, de ska inte vara ett kontrollorgan för arbetssökandes jobbsökeri då detta inte ger minskad arbetslöshet utan ät en totalt meningslös åtgärd förutom att den gör den arbetslösa till en marionettdocka som ses som omyndighetsförklarad.

De som inte får arbete efter 3-4 månader (om de nu inte går på riktig yrkesutbildning) ska bort från arbetslöshetsstatistiken, då de aldrig kommer att få ett riktigt arbete igen. De ska istället få arbeta med lön som olika slags plusarbetare där de behövs med avtalsenlig lön från staten och inte ha a-kassa.

De som är i jobb och utvecklingsgarantin ska omedelbart där plats finns även in i plusjobb, när detta inte går förtidspensionera dem av arbetsmarknadsskäl, då dessa aldrig mer kommer att få ett arbete. Och självfallet ska inte jobb och utvecklingsgarantin finnas längre. Den blir utan behov efter ovanstående arbetsmarknadspolitik, vilken blir billigare och humanare än dagens kontrollhysteri av arbetssökande och fas 3 trams m.m.Inga kommentarer: