Google

Translate blog

fredag 6 oktober 2017

Liv förändras hela tiden. Evolutionen pågår och människan är inget undantag

Sedan världen skapades genom BigBang ( Gud finns och startade denna enligt bland annat mig) är evolutionen igång, liv innebär förändring över tid.

Få anser att växt och djurliv förändras genom evolution och miljö även idag och så har gjorts sedan tid och liv kom till. Historien visar detta.

Men det finns en del som anser att människan är ett undantag att vi inte utvecklas eller förändras längre utan är samma slags människa psykiskt som fysiskt genom en lång historia.

Detta är rena tramset. Vi likt all annan form av liv utvecklas och förändras över tid, kultur och miljö vilka är viktiga referenser för detta likt det var för finkarna på Galapagosöarna. Öarna där Darwin förstod hur evolutionen förändrade samma finkart till skilda arter beroende på avståndet mellan öarna där de fanns.  Både fysiskt och psykiskt har människan förändrats. 

Jag misstänker dock att den förändring som mest präglat människan de senaste tusentals åren är den psykiska förändringen. Alla uppfinningar och accepterandet att leva utefter dessa visar enligt mig detta plus att vi inte i normala fall visar på en så grym människosyn som offentliga avrättningar o tortyr mm i de flesta kulturer idag. Inte heller i de flesta (kanske) länder  förföljs o avrättas de med annan religiös tro. 

Undantag finns men de tar jag inte upp det vet vi alla är ett  aktuellt fenomen i vår tid med säkerhet tillfälligt då ondskan alltid förlorar till slut i mänsklighetens historia (tyvärr glömmer nya generationer sin historia och ondskan upprepas i nya former i nästan varje ny generation) än det var för några årtionden. Men även detta är evolution om vi ser det kallt och det bör vi göra i detta sammanhang.


De uppfinningar vi idag lever med som dator, bil och smartphone mm skulle om de uppfunnits för några hundra år sedan inte accepterats utan förstörts och uppfinnaren avrättats. Det är förändring och evolution i människans psyke.