Google

Translate blog

torsdag 10 maj 2018

Det finns risker för jordiskt liv med att ta hit jord från planeten Mars! Men beslutet är taget.


ESA (Europeiska rymdorganisationen) och NASA har undertecknat en avsiktsförklaring i dagarna för att utforska möjligheten till att hämta jordprover av Mars jord till Jorden.

Syftet är att detaljerat analysera dessa prover i sofistikerade laboratorier med bästa tekniker som kan uppbådas idag. Genom dessa analyser hoppas man förstå mer om hur Jorden bildades och om liv finns eller har funnits på Mars.

Ett första uppdrag ska  NASA göra 2020 då Mars Rover (marsbil) ska samla ytprover på Mars. Upp till 31 behållare kommer att fyllas och förberedas för att senare sändas till Jorden.

2021 kommer därefter ESA: s ExoMars rover  att  landa på Mars för att borra upp till två meter ner i Mars yta och ta prover för att söka efter tecken på liv. 

En tredje lansering från jorden är en rymdfarkost som skickas upp till en omloppsbana runt Mars med provbehållare. När proverna på Mars samlats in ska de på ett säkert vis lastas in rymdfarkosten  vilken sedan tar med dessa prov och återvänder till jorden.

Denna farkost ska därefter landa i USA, där proverna hämtas och placeras i karantän för detaljerad analys av ett team av internationella forskare.

Allt ovan låter bra men ett enda misstag med proverna kan släppa lös eventuella sovande bakterier vilka skulle kunna sprida panepidemier av sällan skådat slag vilka vi kanske inte har något botemedel mot. OBS: bara en tanke på risker. Troligast är dock att jorden på Mars är lika steril som de prover som hämtats från månen.

Bild från Mars yta

Inga kommentarer: