Google

Translate blog

söndag 4 april 2010

Varför tror du inte att allt är skapat?


Kanske för att det då innefattar en tro på en Gud och det ses som konstigt i dagens samhälle. Det sekulariserade Västeuropa ser Gud i många fall synonymt med vidskepelse och övertro.

Varför har det blivit så?

Varför är det lättare att ta till sig materialismen och utvecklingsläran än skapelsetron?

Båda är lika otroliga. Utvecklingsläran där plötsligt ett Big Bang uppstod ur ingenting och så började en utveckling som resulterade i allt, människor och annat, organiskt som oorganiskt.

Hur kan detta ses som mer trovärdigt än en skapare som alltid funnits, eller om man så vill, uppstod ur ingenting och skapade oss?

Frågor av detta slag är så stora att ingen kan svara och få önskar tänka igenom konsekvenserna av de två teorierna.

Men ett tredje slag av teori finns knappast, inte någon som vi människor kan ta till oss.

Vad tror då jag på? Jag är övertygad om att en skapare finns. Jag tror på den gamla hederliga kristendomens dogmer.