Google

Translate blog

onsdag 21 augusti 2013

Någon billigare tandvårdsreform kan vi titta i stjärnorna efter. Misslyckad reform av alliansen - som det mesta de gjort. Anders Andersson socialutskottet kristdemokraterna säger tystnad önskas inget att ta upp i media.Den enda reform de lyckats med är att genom jobbskatteavdrag och minskad ersättning till arbetssökande segregera svenska folket ekonomiskt i de med ett betalt arbete kontra de utan detta.

Tandvårdsreformen har inte hjälpt de mest behövande med låg a-kassa att få möjlighet att betala för en tandvård.

Sajten, vilken kostat skattebetalarna 55 millioner, intresserar inte den privata tandvården. Folktandvården finns med men alla kan inte gå till dem då de inte har möjlighet att ta alla som vill ha billigast möjliga men ändå professionella vård. Här finns väntetider på många håll i landet på flera år.

Citat: En sajt där man kan jämföra priser mellan alla tandläkare skulle ha varit på plats redan 2008. Men fem år och minst 55 miljoner kronor senare är jämförelsesajten ett misslyckande. Inte ens 10 procent av privattandläkarna har anslutit sig.
– Det är väl inget att orera om, säger Anders Andersson (KD) i riksdagens socialutskott. Slut citat.

Men det bekymrar inte alliansen då de troligen anser att de flesta med ett arbete numera med jobbskatteavdrag och lönehöjningar ska kunna betala för sin tandvård. Övriga som arbetssökande, utförsäkrade m.fl. får skylla sig själva då de inte kunnat gå med i ”arbetslinjen” utan fortfarande är arbetssökande.

Arbetssökandet ska istället kontrolleras hårdare och fler ska bestraffas ekonomiskt om de inte söker ett visst antal arbeten i månaden, enligt regler som kommer den 1 september.

Tandvård för alla innebär i alliansens agenda tandvård för de med ett arbete. Övriga får vänta tills de ev. får ett arbete. Om inte får de lida, det bekommer inte alliansen.


Att jämförelsesidan där tandläkarkostnader ska kunna jämföras inte är populärt bland privata tandläkare, vilka inte utåt vill skylta med hur de tar betalt, tycker inte ovanstående kristdemokrat är något att uppmärksamma. Fri företagsamhet är ledstjärnan, vad i helv… denna sajt då skulle öppnas för vet bara de med insikt i ”arbetslinjen”. Kanske det var valfläsk 2006.

Vad ska man då tro då ovanstående verkar tycka att prisjämförelsesajtens dilemma inte ska diskuteras i media?

Sedan kan man som privatperson även undra vilken hjälp man har av prisjämförande behandling. Vilken behandling är man i behov av och hur ska den beskrivas för att få en korrekt prisuppgift?

Jag vet inte och vet inte hur jag skulle kunna använda den då jag inte är en tandläkare och inte kan deras läkarspråk inom tändernas värld.


Inga kommentarer: