Google

Translate blog

söndag 26 oktober 2014

Alliansens skapande av fler bidragstagare istället för en a-kassa som det gick att leva av. Globala uppvärmningens resultat, klimatflyktingars tid kommer, djurens här redan.


Citat: 35 000 sälar med betar på en och samma strand.

Valrossarna hittar ingen is och har tvingats iland.

Isbristen sägs bero på den globala uppvärmningen. Slut citat.

Första aningen om vad som kommer att ske i framtiden när fattiga människor utan dricksvatten i panik flyr norrut när temperaturen på jorden stiger.

Ju längre norrut desto behagligare temperatur och mer vatten kommer det då att finnas.

Sverige blir ett av länderna som inte kommer att kunna kontrollera denna flyktanstormning av klimatflyktingar.

Likt vi idag tar emot flest krigsflyktingar m.fl. kommer vi troligen att då ta emot flest klimatflyktingar än merparten av andra länder. Vad som då händer kan var och en förstå. Samhällets resurser räcker inte och Sverige blir ett land i kaos. Detta är en mycket trolig framtid.

Gränserna till övriga nordiska länder stängs troligen till stor del och även öststaterna stänger troligast. Detta då det inte finns meningsfullhet i att ta emot alla då det enbart får till följd att hela Nordeuropa - likt Sydeuropa o Afrika, Asien - kollapsar. Massdöd och epidemier kommer att ta död på merparten av världens befolkning, där empati inte kan råda om inte än fler ska dö.

Hemskt framtidsscenario men klimatpåverkan är ett resultat av industrialismen och bilismen. Alla samhällen kollapsar förr eller senare, nu är snart vår civilisation som vi känner den slut. Krig, temperaturhöjningar och vissa religiösa extremtolkningar kommer att krossa vår tid.

Nu kort om alliansen, vilken jag helt säkert tror snart är tillbaka, och därför fortfarande intressant i hur de regerat och tänker och resultatet av detta.


Citat: Varannan socialbidragstagare är inskriven som ­arbetslös på Arbetsförmedlingen. Experter hävdar att det ­kommunala försörjningsstödet blivit en andra klassens a-kassa. Slut citat.

Självfallet är detta meningen. Bevis för detta är att a-kassan legat fast sedan 2001 och även minskat i procent för de mest behövande, de långtidsarbetslösa förvarade i fas 3.

Nu har nya regeringen sagt att de ska ta bort fas 3 och höja a-kassan.

Men frågan är om de får igenom en budget då. Och när ska det ske?

Troligen kommer det att vara önskemål under mandatperioden, inte omedelbart, då det riskerar att fälla första budgeten genom att alliansen ser rött när de hör stopp för fas 3 och höjd a-kassa, de vurmar ju för bidrag till företagare inte för arbetslösa.