Google

Translate blog

söndag 9 november 2014

Så är vi tillbaks i 1980-talets ubåtsjagande. Allt kan ses i havet om man vill. Kalla kriget tillbaks.


Skillnaden mot då är att Sverige nedrustats av ren dumhet. På 1980-talet fanns ett försvar - idag enbart rester av detta.


Här finns en lång lista på jakten och ögonvittnesskildringar m.m. från den tiden. Mycket av dessa upplevelser förklarades senare som simmande minkars ljud.

Kommunistskräcken var då fortfarande stor och Kalla Kriget pågick för fullt. Sedan kollapsade som vi vet Sovjetunionen och öststatsflyktingarna kom i massinvasion i början av 1980-talet. Inte ryssar utan övriga före detta sovjetstaters innevånare.

Putin fick makten och blev efter att ha varit trogen kommunist och i ledningen av Sovjets underrättelsetjänst i slutet av 1990-talet president av Ryssland.

Idag visar han att Ryssland ska göras till en stormakt igen. Det kalla kriget återuppstår. Kränkningarna av svenskt luftrum, hot på internationella vatten med ryska marinens krigsfartyg mot svenska skepp m.m. visar på detta.

Nu kommer ubåtssynerna igen. Det räcker säkert med att någon ubåt går in på svenskt vatten för att människors inbillningsförmåga ska skapa fler syner av ubåtar. Vi minns 1980-talet.


Citat: Klart är att Försvarsmakten på fredagen fick uppgifter om ”främmande undervattensverksamhet” från en ”trovärdig källa”. Det är också känt att underrättelseoperationen är fokuserad kring Kanholmsfjärden, liksom att flera hundra ”enheter” från Fjärde sjöstridsflottiljen, Amfibieregementet, Helikopterflottiljen och Hemvärnet deltar i den. Slut citat.

Frågan är vad meningen är för Ryska krigsmakten att leka i svenska vatten?

På 1980-talet fanns ett svenskt försvar av rang och då kunde man tolka det som övning. Men idag är det bara en uppvisning i makt mot ett Sverige som har nedrustats till absurdum genom ett idiotiskt påfund av att ”det är lugnt i omvärlden”.  

Vilket är lika dumt som vad den svenska regeringen gjorde under 1920-1930-talet då man ansåg att första världskriget var det sista kriget och så hade Sverige likt nu, när andra världskriget började, ett försvar som var allt annat än gott. Först på 1950-talet - flera år efter andra världskriget - var Sveriges försvar mycket gott. Idag är det kaos igen.

Ett bevis på denna oförmåga då det gäller ubåtsjakt idag och vilka bra resurser vi hade under 1980-talet kan utläsas här.


Citat: För sex år sedan – år 2008 – avvecklades de sista helikoptrarna med ubåtsjaktförmåga i Sverige. Det skriver Carl Bergqvist, major vid Flygvapnet, i en krönika i Expressen.

Samtidigt väntas ersättaren Helikopter 14, eller NH90 (Nato Helicopter for the 90´s) som den också heter, få ubåtsjaktförmåga först år 2018.

Detta, tillsammans med att antalet fartyg som kan bedriva ubåtsjakt radikalt har minskat, är en av anledningarna till att förmågan att bedriva ubåtsjakt i dag är betydligt svårare än på 80-talet, enligt Carl Bergqvist. Slut citat.

Alliansens jubelidioti att sänka skatter skulle bättre behövts i försvaret och det hade även skapat jobb!

Jobbskatteavdragen är det största fiaskot i Sverige i modern tid.