Google

Translate blog

måndag 13 juli 2015

Venus het planet med tjocka moln av koldioxid och regn av svavelsyra insyn på ytan omöjlig. Hur blev det så?


Venus den molntäckta planeten och andra planeten räknat från solen.  Storleken är ungefär som jorden.

Likt Jorden har även Venus haft mycket vulkanisk aktivitet genom årmillionerna.

Nu misstänks att denna aktivitet av vulkanism fortfarande existerar på Venus.

En fråga som alltid funnits är frågan om vad som gjorde att Venus blev en het svavelmolnsförsedd planet och inte en planet av Jordens eller Mars slag..

 
Avståndet till solen kan knappast vara anledningen. Venus är ingen gasjätte likt de yttre planeterna som Uranus, Neptunus och Jupiter. Inte heller en stenplanet likt vårt solsystems närmst liggande planet vid solen Merkurius.

 
Venus är ett mysterium. Vad har hänt här och varför. Det inre bör ex vara av samma slag som här på Jorden då vulkanism finns. En fast yta finns. Men varför dessa moln? Moln av koldioxid och regn av svavelsyra  vilket fått ytans yttertemperatur att bli som ett otroligt växthus med temperaturer som ligger på ca +460 grader Celsius.

Inga kommentarer: